Resultaten van uw scan

Subsidie


Agrarisch - Glastuinbouw - Seniorenregeling
Omschrijving
De seniorenregeling biedt werkgevers in de sector Glastuinbouw financiële mogelijkheden om oudere werknemers zo lang mogelijk gezond door te laten werken en hun kennis over te laten dragen aan de nieuwe generatie op de werkvloer. Zo kan worden ingezet op duurzame inzetbaarheid en een goede kennisoverdracht.

Met de seniorenregeling krijgen werkgevers de optie om de arbeidstijd van oudere medewerkers te verminderen naar 80%, terwijl de medewerkers 90% van hun salaris behouden. De vergoeding bestaat uit een negende deel van het bruto weekloon (gebaseerd op 80% werken tegen 90% loon), de verschuldigde vakantietoeslag en de verschuldigde werkgeverslasten.

De hoogte van het te vergoeden bedrag wordt jaarlijks aangepast volgens de loonstijgingen van de sector. Momenteel bedraagt de vergoeding voor werkgevers €80,10 per gedeclareerde seniorendag. De bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.

Toepassing
De regeling is van toepassing op werkgevers in de sector Glastuinbouw die werknemers in dienst hebben van 62 jaar of ouder. Werknemers met een WIA of WAO-uitkering zijn niet uitgesloten van deelname.

Voorwaarden
  • De werknemer is minimaal 62 jaar.
  • De werknemer is vijf jaar achter elkaar, minimaal 26 weken per jaar werkzaam geweest.
  • De deelname aan de seniorenregeling eindigt bij pensionering of nadat de werknemer 5 jaar aan de regeling heeft deelgenomen.
  • In een overeenkomst legt de werkgever samen met de werknemer een dag vast waarop hij of zij niet werkt.
  • De aanmelding voor deze regeling kan vanaf drie maanden voorafgaand aan de gewenste ingangsdatum worden gedaan.
  • Gedurende de seniorenregeling wordt pensioen opgebouwd over 90% loon.
  • Aanmeldingen vanaf 6 maanden voor het bereiken van de AOW-leeftijd worden niet in behandeling genomen.
  • Maximale subsidie 10% van het bruto weekloon.


Verstrekker
Colland Arbeidsmarkt

Uitgebreide informatie

Reset Terug

Ziet u een fout, gebruik dan aub dit formulier foutmelding om deze aan ons door te geven.
Copyright © 2019 Subsidiescanner.nu
Subsidiescanner.nu wordt samengesteld door Onderzoeksburo DiSK, samen met de Digitale-Sociale-Kaart.nl.
De provincie Brabant was tot juni 2019 de financier van de Subsidiescanner.nu. Dank daarvoor.

Aan de informatie uit Subsidiescanner.nu kunnen geen rechten worden ontleend.
We doen er alles aan om de informatie zoveel mogelijk volledig en up-to-date te houden.