Resultaten van uw scan

Subsidie


UWV - Meeneembare werkvoorzieningen
Omschrijving
Meeneembare voorzieningen zijn bijzondere hulpmiddelen die een werknemer noodzakelijkerwijs nodig heeft om zijn werk goed te kunnen doen en die een werkgever normaal gesproken niet in zijn bedrijf beschikbaar heeft. Het gaat hier om benodigdheden bij een visuele, auditieve of motorische handicap. Denk bijvoorbeeld aan orthopedische (werk)schoenen, voorleesapparatuur, spraakversterkers of een aangepaste bureaustoel. De werknemer met een arbeidsbeperking kan deze meeneembare voorzieningen ook op een andere werkplek of op bij een andere werkgever gebruiken. Het kan hier ook gaan om een tolkvoorziening. Klik hier voor extra informatie over tolkvoorzieningen en meeneembare voorzieningen.

De werknemer kan bij het UWV een vergoeding voor een dergelijke voorziening aanvragen. Dit geldt voor zowel werknemers met een Wajong-uitkering als voor werknemers met een arbeidsbeperking die onder de Participatiewet vallen.

Voor alle voorzieningen geldt in 2019 een drempelbedrag van € 138,72 inclusief btw. Voorzieningen die onder dit drempelbedrag liggen worden niet vergoed.Het drempelbedrag wordt jaarlijks vastgesteld.

De voorziening wordt in beginsel in eigendom verstrekt. Indien de kosten voor de voorziening boven het normbedrag van €3.595,37 uitkomen, zal de voorziening in bruikleen worden verstrekt. Hierop zijn uitzonderingen mogelijk.

Let op:
De aanschaf van de voorziening dient altijd via het UWV te gaan, tenzij anders door UWV aangegeven in de beschikking. Indien de voorziening reeds is aangeschaft wordt geen vergoeding verstrekt.


Toepassing
Voor werknemers met een structurele arbeidsbeperking, die bij een werkgever in dienst zijn.

Voorwaarden
  • De werknemer doet een aanvraag voor de voorziening bij het UWV.
  • UWV heeft vastgesteld dat de werknemer een structurele functionele beperking (SFB) heeft. Dat is een ziekte of handicap die de werknemer belemmert bij werk.
  • De voorziening waarop de aanvraag betrekking heeft is bedoeld om ondanks de SFB het werk goed te kunnen uitvoeren.
  • De voorziening waarop de aanvraag betrekking heeft is door de werknemer/werkgever nog niet aangeschaft.
  • De kosten voor de voorziening waarop de aanvraag betrekking heeft komen boven het drempelbedrag conform het geldende Normbedragenbesluit UWV uit.
  • Er wordt geen vergoeding verstrekt voor werknemers die in een WSW-dienstverband werken.
  • Er wordt geen vergoeding verstrekt indien de voorziening kan worden vergoed via de zorgverzekeraar of uit een andere regeling.
  • UWV vergoedt de goedkoopste voorziening die geschikt is.


Verstrekker
UWV

Uitgebreide informatie

Reset Terug

Ziet u een fout, gebruik dan aub dit formulier foutmelding om deze aan ons door te geven.
Copyright © 2019 Subsidiescanner.nu
Subsidiescanner.nu wordt samengesteld door Onderzoeksburo DiSK, samen met de Digitale-Sociale-Kaart.nl.
De provincie Brabant was tot juni 2019 de financier van de Subsidiescanner.nu. Dank daarvoor.

Aan de informatie uit Subsidiescanner.nu kunnen geen rechten worden ontleend.
We doen er alles aan om de informatie zoveel mogelijk volledig en up-to-date te houden.