Resultaten van uw scan

Subsidie


UWV - Tolkvoorzieningen
Omschrijving
Tolkvoorzieningen zijn verschillende soorten dienstverlening voor mensen met een auditieve, visuele of motorische beperking om hen te ondersteunen bij het uitvoeren van bepaalde taken. Voorbeelden hiervan zijn de doventolk of een voorleeshulp. Het UWV is de uitvoerende instantie voor deze voorziening, zowel voor werknemers met een Wajong-uitkering als voor de werknemer/werkzoekenden die onder de Participatiewet vallen. Voor de doelgroep van de Participatiewet heeft de VNG afspraken gemaakt met het UWV.

Het UWV betaalt de vergoeding voor een aantal van de werkuren en alleen in de volgende situaties:
  1. De werknemer werkt in loondienst. Een doventolk kan voor maximaal 15% van de werktijd worden ingezet, op basis van een gemiddelde per jaar.
  2. De persoon is werkzoekend. Een doventolk kan ondersteuning bieden bij sollicitatieactiviteiten waarbij persoonlijk contact nodig is, zoals een sollicitatiegesprek of een sollicitatietraining. Ook hiervoor geldt dat maximaal 15% van de sollicitatieactiviteiten wordt vergoed.


De vergoeding voor één uur dienstverlening bedraagt € 53,25 (exclusief btw) conform het geldende Normbedragenbesluit UWV.

Toepassing
Voor werknemers met een structurele (auditieve, visuele of motorische) arbeidsbeperking, die bij een werkgever in dienst zijn.

Voorwaarden
  • De werknemer doet een aanvraag voor de voorziening bij het UWV.
  • UWV heeft vastgesteld dat de werknemer een structurele functionele (auditieve, visuele of motorische) beperking (SFB) heeft. Dat is een ziekte of handicap die de werknemer belemmert bij werk.
  • De voorziening waarop de aanvraag betrekking heeft is bedoeld om ondanks de SFB het werk goed te kunnen uitvoeren.
  • Er wordt geen vergoeding verstrekt voor werknemers die in een WSW-dienstverband werken.
  • Er wordt geen vergoeding verstrekt indien de voorziening kan worden vergoed via de zorgverzekeraar of uit een andere regeling.
  • Er kan een beroep worden gedaan op een tolkvoorziening voor maximaal 15% van de werktijd.
  • Nadat de toegekende uren zijn verbruikt, kan een onderbouwd beroep worden gedaan op meer uren tolkvoorziening.


Verstrekker
UWV

Uitgebreide informatie

Reset Terug

Ziet u een fout, gebruik dan aub dit formulier foutmelding om deze aan ons door te geven.
Copyright © 2019 Subsidiescanner.nu
Subsidiescanner.nu wordt samengesteld door Onderzoeksburo DiSK, samen met de Digitale-Sociale-Kaart.nl.
De provincie Brabant was tot juni 2019 de financier van de Subsidiescanner.nu. Dank daarvoor.

Aan de informatie uit Subsidiescanner.nu kunnen geen rechten worden ontleend.
We doen er alles aan om de informatie zoveel mogelijk volledig en up-to-date te houden.