Resultaten van uw scan

Subsidie


Ziekenhuizen - Subsidieregeling arbeidsverhoudingen
Omschrijving
De Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) stelt een stimuleringssubsidie beschikbaar voor projecten waarmee organisaties de arbeidsverhoudingen verbeteren. De stimuleringssubsidie is bedoeld als een startfinanciering voor bijvoorbeeld projecten waarmee werknemers meer regie krijgen op hun werk en hun loopbaan, beter samenwerken en met elkaar communiceren, meer invloed ervaren op de inhoud van hun werk of flexibeler kunnen omgaan met roosters en werktijden.
Het subsidiebedrag dat beschikbaar wordt gesteld hangt af van de kosten die gemaakt moeten worden om het project te realiseren, maar bedraagt maximaal € 5.000,-. Het bestuur van de StAZ beoordeelt de ingezonden ideeën en besluit of de inzending in aanmerking komt voor de stimuleringspremie. Het plan moet voldoen aan de punten zoals beschreven in de voorwaarden.
Het indienen van een plan is op ieder moment mogelijk. Er is voorlopig geen sluitingstermijn voor het aanvragen van de stimuleringspremie.

Toepassing
Deze subsidieregeling is van toepassing op werkgevers en werknemers in de ziekenhuisbranche.

Voorwaarden
  • De instelling waarvoor het projectplan wordt ingediend valt binnen de ziekenhuisbranche.
  • Het plan vermeldt hoe het project bijdraagt aan het versterken van de arbeidsverhoudingen.
  • Het plan heeft aantoonbaar draagvlak binnen de instelling; er is bij voorkeur een voorgenomen besluit over de uitvoering. Aangegeven dient te worden hoe HR, directie en/of Raad van Bestuur en hoe OR en/of medewerkers betrokken zijn en waarom zij positief tegen het plan aankijken.
  • De instelling maakt aantoonbare extra out-of-pocket-kosten om het plan uit te voeren.
  • De StAZ mag de ingezonden aanpak ter inspiratie onder andere ziekenhuizen verspreiden als praktijkvoorbeeld en de deelnemende instelling wil meewerken aan het verspreiden van de resultaten.
  • Het projectplan telt maximaal 800 woorden, inclusief begroting en tijdpad.
  • De begroting kan hoger zijn dan € 5.000,-, maar de stimuleringspremie is maximaal het genoemde bedrag.


Verstrekker
Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen

Uitgebreide informatie

Reset Terug

Ziet u een fout, gebruik dan aub dit formulier foutmelding om deze aan ons door te geven.
Copyright © 2019 Subsidiescanner.nu
Subsidiescanner.nu wordt samengesteld door Onderzoeksburo DiSK, samen met de Digitale-Sociale-Kaart.nl.
De provincie Brabant was tot juni 2019 de financier van de Subsidiescanner.nu. Dank daarvoor.

Aan de informatie uit Subsidiescanner.nu kunnen geen rechten worden ontleend.
We doen er alles aan om de informatie zoveel mogelijk volledig en up-to-date te houden.