Resultaten van uw scan

Subsidie


Ziekenhuizen - Subsidieregeling gezond en veilig werken
Omschrijving
DeStichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) stelt een stimuleringssubsidie beschikbaar voor goede ideeën om gezond en veilig te werken. De stimuleringssubsidie is bedoeld als een startfinanciering voor een project waarmee een organisatie medewerkers en leidinggevenden nog meer bewust maakt van het belang van veilig en gezond werken. Denk bijvoorbeeld aan het tegengaan van werkstress, het stimuleren van een goede werkhouding, het verhogen van de sociale veiligheid, of leren omgaan met lastige patiënten.
Het subsidiebedrag hangt af van de kosten die gemaakt moeten worden om het idee te realiseren, maar bedraagt maximaal € 5.000,-. Het bestuur van de StAZ beoordeelt de ingezonden ideeën en besluit of de inzending in aanmerking komt voor de stimuleringspremie. Het plan moet voldoen aan de punten zoals beschreven bij de voorwaarden.
Het indienen van een plan is op ieder moment mogelijk. Er is voorlopig geen sluitingstermijn voor het aanvragen van de stimuleringspremie.

Toepassing
Deze subsidieregeling is van toepassing op werkgevers en werknemers in de ziekenhuisbranche.

Voorwaarden
  • De aanvrager valt binnen de ziekenhuisbranche.
  • Het ingediende plan vermeldt hoe het bijdraagt aan het bewustzijn over veilig en gezond werken. Beschreven dient te worden: de aanleiding, het doel en de aanpak, en wat hieraan innovatief is voor de aanvragende organisatie. Vermeld ook wat het oplevert voor de organisatie en voor de medewerkers.
  • De Arbocatalogus speelt een zichtbare rol bij de uitwerking van het plan.
  • Het plan heeft aantoonbaar draagvlak binnen de instelling; er is bij voorkeur een voorgenomen besluit over de uitvoering. Aangegeven dient te worden hoe HR, directie en/of Raad van Bestuur en hoe OR en/of medewerkers betrokken zijn en waarom zij positief tegen het plan aankijken.
  • De organisatie maakt aantoonbare extra out-of-pocket-kosten om het plan uit te voeren.
  • De StAZ mag de ingezonden aanpak ter inspiratie onder andere ziekenhuizen verspreiden als praktijkvoorbeeld en de instelling wil meewerken aan het verspreiden van de resultaten.
  • Het plan telt maximaal 800 woorden, inclusief begroting en tijdpad.
  • De begroting kan hoger dan € 5.000,- zijn, maar de stimuleringspremie is maximaal het genoemde bedrag..


Verstrekker
Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen

Uitgebreide informatie

Reset Terug

Ziet u een fout, gebruik dan aub dit formulier foutmelding om deze aan ons door te geven.
Copyright © 2019 Subsidiescanner.nu
Subsidiescanner.nu wordt samengesteld door Onderzoeksburo DiSK, samen met de Digitale-Sociale-Kaart.nl.
De provincie Brabant was tot juni 2019 de financier van de Subsidiescanner.nu. Dank daarvoor.

Aan de informatie uit Subsidiescanner.nu kunnen geen rechten worden ontleend.
We doen er alles aan om de informatie zoveel mogelijk volledig en up-to-date te houden.