Resultaten van uw scan

Subsidie


Onderwijs - Cultuureducatie vmbo, praktijkonderwijs en vso
Omschrijving
Met de subsidieregeling Cultuureducatie vmbo en praktijkonderwijs wil het Fonds voor Cultuurparticipatie samen met het Prins Bernhard Cultuurfonds cultuureducatie in het vmbo, praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs (vso) stimuleren.
Subsidie kan worden verstrekt voor het ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten op het gebied van cultuureducatie gericht op de culturele ontwikkeling van leerlingen in het vmbo, het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs. Hiervoor werken een culturele instelling en een school in co-creatie samen om minimaal 2 schooljaren op regelmatige basis culturele activiteiten te ontwikkelen en uit te voeren. Het project mag in totaal maximaal drie schooljaren duren en start in het schooljaar 2017-18.
De beschikbare subsidie per aanvraag bedraagt minimaal €25.000 en maximaal €80.000 voor het gehele project. De subsidie is maximaal 50% van de begroting (variabele projectkosten). Dat betekent dat de totale projectkosten voor het project minimaal €50.000 en maximaal €160.000 kunnen zijn. De onderwijsinstelling draagt ten minste 10% zelf bij aan de benodigde middelen voor het project.
Het budget voor deze regeling is € 1,7 miljoen. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld totdat het subsidieplafond bereikt is.

Toepassing
Deze subsidieregeling is van toepassing op schoolbesturen van alle vmbo scholen, praktijkscholen of het voortgezet speciaal onderwijs in Nederland.

Voorwaarden
Voorwaarden:
 • De aanvraag is voorzien van de volgende bijlagen:
  - projectplan;
  - samenwerkingsovereenkomst;
  - Begroting.
 • Het projectplan bevat maximaal 500 woorden.
 • In het projectplan komen de onderdelen inhoud, doelstellingen en doelgroep aan bod.
 • Het concrete eindresultaat dient beschreven te zijn.
 • Er dient aangegeven te zijn op welke wijze het projectplan past binnen het curriculum van de school en daarbij een korte omschrijving van de school en de aangeboden leerwegen en profielen.
 • Beschrijf de projectstructuur en de taak- en rolverdeling tussen culturele instelling en onderwijsinstelling.
 • De planning van het project is uitgewerkt en beschreven.
 • Er is een begroting in het projectplan opgenomen.
 • De wijze van monitoring en evaluatie is in de aanvraag uiteengezet.
 • Bestaande activiteiten komen niet in aanmerking voor subsidie.
 • Activiteiten waar al middels een andere subsidieregeling subsidie voor wordt ontvangen komen niet in aanmerking.
 • De subsidieontvanger werkt mee aan kennisdeling over het project.


Verstrekker
Fonds voor cultuurparticipatie

Uitgebreide informatie

Reset Terug

Ziet u een fout, gebruik dan aub dit formulier foutmelding om deze aan ons door te geven.
Copyright © 2019 Subsidiescanner.nu
Subsidiescanner.nu wordt samengesteld door Onderzoeksburo DiSK, samen met de Digitale-Sociale-Kaart.nl.
De provincie Brabant was tot juni 2019 de financier van de Subsidiescanner.nu. Dank daarvoor.

Aan de informatie uit Subsidiescanner.nu kunnen geen rechten worden ontleend.
We doen er alles aan om de informatie zoveel mogelijk volledig en up-to-date te houden.