Resultaten van uw scan

Subsidie


Zorg&Welzijn - SectorplanPlus
Omschrijving
SectorplanPlus is een meerjarige subsidie van het ministerie van Volksgezonheid, Welzijn en Sport. Deze subsidieregeling heeft als doel een extra impuls te geven aan opleidingsprojecten die zijn gericht op nieuwe instroom, met ontslag bedreigde werknemers, opscholing binnen de organisatie via kwalificerende scholing of opleidingen tot praktijkbegeleiders. De verwachting is dat met deze maatregelen totaal zo´n 170.000 professionals in Zorg en Welzijn extra worden ondersteund.
Subsidie van het SectorplanPlus komt in de periode van 2017-2021 via de bij RegioPlus aangesloten regionale werkgeversorganisaties beschikbaar voor werkgevers in Zorg en Welzijn. Dit gebeurt in verschillende tijdvakken.
Om in aanmerking te komen stellen werkgevers een scholingsplan op. De scholingsactiviteiten die vanuit SectorplanPlus in aanmerking komen, zijn:
 1. Kwalificerend Beroepsonderwijs: mbo beroepsbegeleidende leerweg (BBL)
 2. Kwalificerend Beroepsonderwijs: hbo duaal
 3. Training en opleiding: lang (minimaal 16 dagen)
 4. Training en ontwikkeling: middellang (vanaf 5 tot en met 15 dagen)
 5. Training en ontwikkeling: kortdurend (tot en met 4 dagen)

De subsidieregeling betreft een cofinancieringsregeling, dus van de werkgever wordt verwacht mee te betalen in de gesubsidieerde trajecten. Voor de aanvraag hoeven geen kosten te worden begroot maar alleen het aantal deelnemers. De in aanmerking komende kosten zijn verletkosten van de deelnemer, loonkosten van de interne docent en externe kosten van opleidingsleveranciers. De maximale subsidiabele kosten per activiteit zijn:
 • Voor activiteiten A&B kan maximaal € 5.000,- voor een periode van 2 jaar gesubsidieerd worden. Deze activiteiten kennen een vaste vergoeding per geleverde prestatie.
 • Bij activiteiten C, D en E is sprake van subsidie o.b.v. daadwerkelijk gemaakte subsidiabele kosten. De maximale vergoedingen zijn € 2.000,- (activiteit C), € 750,- voor activiteit D en € 250,- per traject onder activiteit E.

  Let op: De subsidie wordt in verschillende tijdvakken beschikbaar gesteld. Op de website van het sectorplan plus vind u belangrijke data m.b.t. de tijdvakken en aanvraagperiode.

  Let op: deze subsidieregeling mag niet ingezet worden naast de subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuiszorg.

  Toepassing
  Deze subsidieregeling is van toepassing op werkgevers in de sector Zorg en Welzijn.

  Voorwaarden
  • Alle activiteiten moeten aan het normenkader voldoen.
  • Alle deelnemers moeten passen binnen één van de volgende groepen:
   1. nieuwe instroom
   2. met ontslag bedreigde werknemers
   3. opscholingen
   4. scholing van praktijkbegeleiders

 • De voorwaarden die per activiteit gesteld worden kunnen verschillen van elkaar.
 • De subsidie wordt beschikbaar gesteld via maximaal zes tijdvakken. Per tijdvak kunnen andere eisen of voorwaarden worden gesteld.
 • Voor alle opleidingen, anders dan de beroepskwalificerende opleiding (zie bijlage 1), geldt dat deze goedgekeurd moeten zijn door de arbeidsmarktrelevantiecommissie van uw regionale werkgeversvereniging.
 • Voor elke deelnemer moet er een deelnemersverklaring zijn. Ongeacht de activiteit of kostensoort. In de deelnemersverklaring wordt omschreven welke gegevens gevraagd worden, wat de bewaartermijn van de gegevens is en waarvoor deze gebruikt worden.


Verstrekker
Ministerie van VWS

Uitgebreide informatie

Reset Terug

Ziet u een fout, gebruik dan aub dit formulier foutmelding om deze aan ons door te geven.
Copyright © 2019 Subsidiescanner.nu
Subsidiescanner.nu wordt samengesteld door Onderzoeksburo DiSK, samen met de Digitale-Sociale-Kaart.nl.
De provincie Brabant was tot juni 2019 de financier van de Subsidiescanner.nu. Dank daarvoor.

Aan de informatie uit Subsidiescanner.nu kunnen geen rechten worden ontleend.
We doen er alles aan om de informatie zoveel mogelijk volledig en up-to-date te houden.