Resultaten van uw scan

Subsidie


Agrarisch en groen - Overbruggingsfonds onwerkbaar weer
Omschrijving
Het Overbruggingsfonds (OBF) stelt werkgevers van bedrijven die het meest beïnvloed worden door slecht weer, in staat om deze periodes financieel op te vangen en tegelijkertijd werknemers in vaste dienst te houden. De regeling is beschikbaar in de Agrarische deelsectoren Loonwerk, Open teelten Landbouw en Open teelten Boomkwekerij.
Doordat werknemers in vaste dienst blijven, betaalt de werkgever verlaagde WW-premie in plaats van de normale WW-premie. Na aanmelding van de werknemers kunnen werkgevers jaarlijks, maximaal 30 dagen, gebruikmaken van de regeling. Het aantal dagen is afhankelijk van het aantal maanden dat de werknemers bij de werkgever in dienst zijn. Werkgevers bepalen zelf wanneer de werknemers een overbruggingsdag opnemen. Tijdens deze dagen betaalt de werkgever 100% van het brutoloon door. Daarna kunnen werkgevers bij het OBF een deel van de loonkosten declareren. Het fonds hanteert hierbij een vast bedrag voor iedere gedeclareerde overbruggingsdag.

De OBF-vergoedingen voor de overbruggingsdagen verschilt in hoogte per sector en worden jaarlijks geïndexeerd. In de periode 2019 bedragen de vergoedingen per overbruggingsdag € 95,88 voor Open teelten Landbouw en Boomkwekerij, en voor de sector Loonwerk € 93,18.

Toepassing
Deze regeling is van toepassing op werkgevers in de Agrarische deelsectoren Loonwerk en Open teelten Landbouw en Boomkwekerij.

Voorwaarden
  • De werkgever draagt premie af aan het fonds Colland Arbeidsmarkt.
  • Om deel te kunnen nemen aan het OBF moet de werkgever een arbeidsovereenkomst met overbrugging met de werknemer afsluiten.
  • Jaarlijks kan maximaal 30 dagen gebruik gemaakt worden van deze regeling.
  • Het OBF geldt alleen voor bedrijven in de sectoren Loonwerk en Open teelten.
  • De werkgever meldt de werknemers aan.
  • Niet gedeclareerde dagen voor Loonwerk vervallen per 15 december van het betreffende jaar.


Verstrekker
Colland Arbeidsmarkt

Uitgebreide informatie

Reset Terug

Ziet u een fout, gebruik dan aub dit formulier foutmelding om deze aan ons door te geven.
Copyright © 2019 Subsidiescanner.nu
Subsidiescanner.nu wordt samengesteld door Onderzoeksburo DiSK, samen met de Digitale-Sociale-Kaart.nl.
De provincie Brabant was tot juni 2019 de financier van de Subsidiescanner.nu. Dank daarvoor.

Aan de informatie uit Subsidiescanner.nu kunnen geen rechten worden ontleend.
We doen er alles aan om de informatie zoveel mogelijk volledig en up-to-date te houden.