Resultaten van uw scan

Subsidie


Agrarisch en groen - Scholingsvoucher
Omschrijving
Sociale partners in de sector Open Teelten (bloembollenteelt, landbouw, tuinbouw en boomkwekerij) en Dierhouderij vinden het belangrijk dat werknemers zich constant ontwikkelen. Om deze reden zijn scholingsvouchers beschikbaar voor werknemers in deze sectoren. Met een scholingsvoucher ontvangt een werknemer een individueel scholingsbudget. Dit budget is te besteden aan cursussen waarmee de groei en/of verdieping in de functie wordt gestimuleerd, zodat werknemers ook in de toekomst breed inzetbaar blijven.
Met een scholingsvoucher ontvangt een werknemer eenmalig een budget van € 1.500,- voor de cursus of opleiding die de werknemer naast de eigen werkzaamheden gaat volgen.

Toepassing
Deze subsidieregeling is beschikbaar voor werknemers in de Agrarische sectoren Open Teelten en Dierhouderij.

Voorwaarden
  • De werknemer valt onder de cao Open Teelten of Dierhouderij;
  • De scholingsvoucher is ook beschikbaar voor personen die vielen onder bovengenoemde cao’s, maar momenteel werkloos zijn. Dit mag dan niet langer zijn dan 6 maanden op het moment van subsidieaanvraag;
  • De (voormalig) werkgever heeft premie voor voor de werknemer afgedragen aan het fonds Colland Arbeidsmarkt;
  • Indien een cursus of opleiding minder dan € 1.500 bedraagt, kan het resterende bedrag besteed worden aan een eventuele volgende cursus;
  • De scholing is niet op verzoek van de werkgever;
  • De scholing wordt niet gesubsidieerd door andere fondsen of regelingen;
  • De scholing is niet afgesloten met een certificaat, getuigschrift of diploma;
  • De scholing is niet gericht op bestaande taken in de huidige functie;
  • De scholing is niet arbeidsgericht.


Verstrekker
Colland Arbeidsmarkt

Uitgebreide informatie

Reset Terug

Ziet u een fout, gebruik dan aub dit formulier foutmelding om deze aan ons door te geven.
Copyright © 2019 Subsidiescanner.nu
Subsidiescanner.nu wordt samengesteld door Onderzoeksburo DiSK, samen met de Digitale-Sociale-Kaart.nl.
De provincie Brabant was tot juni 2019 de financier van de Subsidiescanner.nu. Dank daarvoor.

Aan de informatie uit Subsidiescanner.nu kunnen geen rechten worden ontleend.
We doen er alles aan om de informatie zoveel mogelijk volledig en up-to-date te houden.