Resultaten van uw scan

Subsidie


Agrarisch en groen - Subsidieregeling BBL-opleidingen
Omschrijving
Het opleidings- en ontwikkelfonds Colland Arbeidsmarkt stimuleert het verhogen van de vakkennis en vaardigheden van werknemers in de Agrarische en Groene sector. Werkgevers binnen de deelsectoren Bos en Natuur, Dierhouderij, Glastuinbouw, Hoveniers, Loonwerk, kunnen daarom in aanmerking komen voor de subsidieregeling BBL-opleidingen (beroepsbegeleidende leerweg).
Deze regeling is een scholingssubsidie voor werkgevers met werknemers in dienst die een BBL-opleiding volgen op niveau 2,3 of 4. De subsidie bedraagt € 60,- per schooldag. De maximale vergoeding per werknemer is € 2.400,- per schooljaar. Jaarlijks worden op 1 september de hoogte van de vergoedingen vastgesteld.

Toepassing
Deze subsidieregeling is van toepassing op werkgevers in de Agrarische deelsectoren Bos en Natuur, Dierhouderij, Glastuinbouw, Hoveniers en Loonwerk.

Voorwaarden
  • De werkgever is aangesloten bij Colland arbeidsmarkt.
  • De subsidie kan alleen per schooljaar worden aangevraagd.
  • De subsidie kan tot uiterlijk 31 december volgend op het einde van het schooljaar worden aangevraagd.
  • Bij het indienen van de aanvraag dient een door de werkgever, werknemer en de school ondertekende Beroeps Praktijk Vormings Overeenkomst (BPVO) meegestuurd te worden.
  • Voor praktijktrainingen geldt dat de aanvraag ingediend kan worden vanaf de einddatum BBL praktijktraining, tot 3 maanden na de einddatum


Verstrekker
Colland Arbeidsmarkt

Uitgebreide informatie

Reset Terug

Ziet u een fout, gebruik dan aub dit formulier foutmelding om deze aan ons door te geven.
Copyright © 2019 Subsidiescanner.nu
Subsidiescanner.nu wordt samengesteld door Onderzoeksburo DiSK, samen met de Digitale-Sociale-Kaart.nl.
De provincie Brabant was tot juni 2019 de financier van de Subsidiescanner.nu. Dank daarvoor.

Aan de informatie uit Subsidiescanner.nu kunnen geen rechten worden ontleend.
We doen er alles aan om de informatie zoveel mogelijk volledig en up-to-date te houden.