Resultaten van uw scan

Subsidie


Belastingdienst - Jeugd-LIV (Tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon)
Omschrijving
Vanaf 1 januari 2018 kunnen werkgevers gebruik maken van het jeugd-LIV (lage-inkomensvoordeel). Dit is een maatregel die in werking treedt als gevolg van de verhoging van het wettelijk minimumjeugdloon per 1 juli 2017. Een hoger minimumloon betekent hogere loonkosten voor werkgevers. Met deze maatregel worden werkgevers gecompenseerd voor de stijging van deze kosten.
De hoogte van het voordeel hangt af van de leeftijd (per 31 december van het voorgaande jaar) en het aantal verloonde uren van de werknemer. Onderstaande tabel geeft de bedragen voor 2019 weer:
Leeftijd op 31
december 2018
Jeugd-LIV per
werknemer per uur
Maximale jeugd-LIV
per werknemer per jaar
18 € 0,13 € 270,40
19 € 0,16 € 332,80
20 € 0,59 € 1.227,20
21 € 0,91 € 1.892,80

De werknemer moet een gemiddeld uurloon hebben dat hoort bij het wettelijk minimumjeugdloon behorend bij de betreffende leeftijd. Het wettelijk minimumloon wordt jaarlijks vastgesteld per 1 juli. Het vaststellen van de definitieve hoogte van de tegemoetkoming voor werkgevers zal na afloop van het jaar waarover de tegemoetkoming wordt berekend plaatsvinden, met als beginjaar 2019.
.
Studenten die werken voor een bbl-opleiding kunnen, mits zij voldoen aan de voorwaarden, ook in aanmerking komen voor het jeugd-liv. De werkgever moet dan wel betalen volgens het wettelijk minimumloon dat hoort bij de leeftijd van de studenten. De werkgever mag ook minder betalen, maar dan komt hij niet in aanmerking voor het jeugd-LIV.

Let op:
  • Werknemers van 22 jaar vallen onder het reguliere regeling Lage-inkomensvoordeel, omdat zij door aanpassingen van het minimumjeugdloon recht krijgen op het minimumloon.
  • Bij recht op een loonkostenvoordeel en het jeugd-LIV worden beiden uitbetaald.


Toepassing
Deze regeling is van toepassing op werkgevers die een werknemer in dienst hebben van 18 tot en met 21 jaar.

Voorwaarden
  • De werknemer is verzekerd voor de werknemersverzekeringen.
  • De werknemer heeft een gemiddeld uurloon dat hoort bij het wettelijke minimumjeugdloon voor zijn leeftijd. De precieze bedragen van de lonen moeten nog geïndexeerd worden.
  • De werknemer is op 31 december 2017 18, 19, 20 of 21 jaar.


Verstrekker
Belastingdienst

Uitgebreide informatie

Reset Terug

Ziet u een fout, gebruik dan aub dit formulier foutmelding om deze aan ons door te geven.
Copyright © 2019 Subsidiescanner.nu
Subsidiescanner.nu wordt samengesteld door Onderzoeksburo DiSK, samen met de Digitale-Sociale-Kaart.nl.
De provincie Brabant was tot juni 2019 de financier van de Subsidiescanner.nu. Dank daarvoor.

Aan de informatie uit Subsidiescanner.nu kunnen geen rechten worden ontleend.
We doen er alles aan om de informatie zoveel mogelijk volledig en up-to-date te houden.