Resultaten van uw scan

Subsidie


Bouw en infra - Leermeestercursus
Omschrijving
Werkgevers in de sector bouw en infra kunnen werknemers die dat graag willen een leermeestercursus laten volgen met subsidie vanuit het Kennis- en adviescentrum Volandis voor de sector bouw en infra.

Een leermeester is een werknemer die in de beroepspraktijk leerlingen die een beroepsopleiding in de bouw en infra volgen begeleidt en beoordeelt. Een werknemer is officieel een leermeester wanneer deze de ‘Leermeestercusus Bouw en Infra’ van Volandis heeft gevolgd. Daarnaast houdt de leermeester de voortgang van de leerling bij, voert hij functioneringsgesprekken en beoordeelt hij de leerling.
De werkgever en werknemer dienen af te stemmen welke werknemer leermester wil worden.

Zowel de werkgever als de werknemer moeten het aanmeldingsformulier ondertekenen. Na bevestiging ontvangt de werknemer via de werkgever een uitnodiging om de leermeestercusus te volgen. Bij het goed doorlopen van deze praktische cursus, ontvangt de werknemer het leermeestercertificaat en de leermeesterpas. Door iedere twee jaar een eendaagse nascholing te volgen, behoud de werknemer de certificering. Hiervoor worden werknemers via de werkgever uitgenodigd.

De kosten voor de leermeestercursus bedragen € 600,00 voor drie dagen. De kosten voor de nascholing leermeester bedragen voor één dag € 250,00. Genoemde prijzen zijn exclusief 21% btw. Deze kosten worden door de werkgever aan Volandis betaald. Als er premie voor de werknemer wordt betaald aan APG voor de cao BTER Bouw & Infra, komt de werkgever vanuit het Volandis Fonds in aanmerking voor een vergoeding van de cursuskosten (excl. btw) en verletkosten van € 160,00 per dag.

Toepassing
Deze regeling is van toepassing op werkgevers uit de sector bouw en infra.

Voorwaarden
  • Deze vergoeding geldt alleen voor bouwplaatsmedewerkers en niet voor UTA-medewerkers.
  • Een leermeester heeft recht op de leermeestertoeslag voor de perioden waarin hij daadwerkelijk leerlingen begeleidt (alleen bouwplaatswerknemers).
  • Het bewijs dat de leermeester als zodanig is ingeschreven bij Volandis, de zogenoemde Leermeesterpas, wordt slechts aan de werkgever van de cursist verstrekt indien de cursist op alle cursusdagen aanwezig is geweest en de werkgever de daarvoor gestuurde factuur volledig heeft betaald.


Verstrekker
Volandis

Uitgebreide informatie

Reset Terug

Ziet u een fout, gebruik dan aub dit formulier foutmelding om deze aan ons door te geven.
Copyright © 2019 Subsidiescanner.nu
Subsidiescanner.nu wordt samengesteld door Onderzoeksburo DiSK, samen met de Digitale-Sociale-Kaart.nl.
De provincie Brabant was tot juni 2019 de financier van de Subsidiescanner.nu. Dank daarvoor.

Aan de informatie uit Subsidiescanner.nu kunnen geen rechten worden ontleend.
We doen er alles aan om de informatie zoveel mogelijk volledig en up-to-date te houden.