Resultaten van uw scan

Subsidie


Bouw en infra - Overgangsregeling individueel budget
Omschrijving
De cao-partijen in de bouw en infra hebben een overgangsregeling voor het individueel budget beschikbaar gesteld. Werknemers in deze sector kunnen deze regeling eenmalig inzetten voor opleidingskosten die voortvloeien uit het adviesgesprek, dat onderdeel uitmaakt van de Duurzame inzetbaarheidsanalyse (DIA). Het is dus wel een vereiste dat de werknemer heeft deelgenomen aan de DIA.

Het individueel budget is een vergoeding van 50% van de opleidingskosten die voortvloeien uit de DIA, tot een maximumbedrag van € 1.250,00. De werknemer is zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van deze vergoeding en het aantonen dat een opleiding is gevolgd. Een DIA-adviseur beoordeelt of de opleiding onder de regeling valt en of de aanvraag wordt goedgekeurd.

Toepassing
Deze regeling is van toepassing op werkgevers uit de sector bouw en infra.

Voorwaarden
 • De werknemer heeft in de periode van 1 april 2017 tot en met 31 december 2019 deelgenomen aan een Duurzame Inzetbaarheid Analyse (DIA).
 • De opleiding:
  a. Sluit aam bij het DIA-actieplan;
  b. Is of wordt gevolgd in het kader van duurzame inzetbaarheid;
  c. Is of wordt gevolgd met het oog op het verwerven van (meer) inkomen;
  d. Is niet noodzakelijk voor de uitoefening van de huidige functie;
  e. Start binnen twaalf maanden na deelname aan de DIA.
 • De factuur voor de opleidingskosten is door de werknemer zelf betaald.
 • De werknemer moet, op het moment dat de vergoeding betaalbaar wordt gesteld, werkzaam zijn bij een werkgever die valt onder de bouw-cao.


Verstrekker
Volandis

Uitgebreide informatie

Reset Terug

Ziet u een fout, gebruik dan aub dit formulier foutmelding om deze aan ons door te geven.
Copyright © 2019 Subsidiescanner.nu
Subsidiescanner.nu wordt samengesteld door Onderzoeksburo DiSK, samen met de Digitale-Sociale-Kaart.nl.
De provincie Brabant was tot juni 2019 de financier van de Subsidiescanner.nu. Dank daarvoor.

Aan de informatie uit Subsidiescanner.nu kunnen geen rechten worden ontleend.
We doen er alles aan om de informatie zoveel mogelijk volledig en up-to-date te houden.