Resultaten van uw scan

Subsidie


Stimuleringsregeling BBL
Omschrijving
• Bevorderen en behouden instroom van leerlingwerknemers in de BBL-opleidingen (niveau 2 of 3).
• Blijvend zorg dragen voor goede begeleiding door een opgeleide leermeester van leerlingwerknemers.
• Stimuleren opleidingsbedrijven én individuele leerbedrijven om leerlingwerknemers in dienst te nemen.
• Stimuleren inlenende leerbedrijven om leerlingwerknemers een opleidingsplek te bieden.

Toepassing
Deze regeling is van toepassing op werkgevers uit de sector bouw en infra.

Voorwaarden
Er zijn verschillende actualiteiten die invloed hebben op de werkgelegenheid in de bouw- en infrasector. Denk bijvoorbeeld aan de coronacrisis, de impact van stikstof en PFAS. Daarom hebben cao-partijen in de Bouw & Infra een 'stimuleringsregeling BBL' afgesproken. Deze regeling is beschikbaar vanaf 1 november 2020.

Voorwaarden
• De leerlingwerknemer is gestart met een opleiding BBL in de periode 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021.
• De werkgever (opleidings- of individueel leerbedrijf) valt onder de cao Bouw & Infra.
• De leerlingwerknemer heeft een arbeidsovereenkomst van tenminste 32 uur per week.
• Belanghebbende voldoet aan het reglement erkenning leerbedrijven SBB (www.s-bb.nl) inclusief de sectorale aanvullingen van de sector Techniek en gebouwde omgeving en heeft een leermeester of instructeur in de zin van dit reglement in dienst.
• Het opleidingsbedrijf zorgt ervoor dat de subsidie zichtbaar ten goede komt aan het inlenende bedrijf.
Een volledig overzicht van alle voorwaarden vind je in het ‘Reglement Stimuleringsmaatregel BBL’.

Aanvraag en uitbetaling
Wil je gebruik maken van deze regeling? Volg de volgende procedure:
- Log in bij het Leermeesterportaal van Volandis. Daar kun je de volledige aanvraagprocedure digitaal doorlopen, zie ook de handleiding.
- Als aan alle voorwaarden is voldaan, wordt de aanvangssubsidie 9 weken na de startdatum van de opleiding uitbetaald.
- De afrondingssubsidie kan op het moment van diplomering aangevraagd worden (minimaal 15 maanden na de startdatum van de opleiding).
Wil je meer informatie of loop je ergens tegenaan bij het aanvragen van de stimuleringsregeling BBL? Onze adviseurs staan je graag te woord. Klik hier voor onze contactgegevens.

Verstrekker
Volandis

Uitgebreide informatie

Reset Terug

Ziet u een fout, gebruik dan aub dit formulier foutmelding om deze aan ons door te geven.
Copyright © 2019 Subsidiescanner.nu
Subsidiescanner.nu wordt samengesteld door Onderzoeksburo DiSK, samen met de Digitale-Sociale-Kaart.nl.
De provincie Brabant was tot juni 2019 de financier van de Subsidiescanner.nu. Dank daarvoor.

Aan de informatie uit Subsidiescanner.nu kunnen geen rechten worden ontleend.
We doen er alles aan om de informatie zoveel mogelijk volledig en up-to-date te houden.