Resultaten van uw scan

Subsidie


Metalektro – Financieringsreglement opleiden van leerlingen en werknemers 2019-2021
Omschrijving
De stichting A+O Metalektro (arbeidsmarkt + onderwijs Metalektro) biedt werkgevers een vergoeding die (leerling) werknemers een geaccrediteerde opleiding laten volgen op MBO- of HBO niveau.
De vergoeding bedraagt maximaal € 3.000,- per studiejaar, met een maximum van 4 studiejaren. Per opleidingsniveau geldt een maximum aantal te vergoeden studiejaren.
Opleidng Niveau Max. vergoedingsduur
mbo Assistent-opleiding bbl-niveau I 1 jaar
mbo Basisberoepsopleiding bbl-niveau II 2 jaar
mbo Vakopleiding bbl-niveau III 3 jaar
mbo Middenkaderopleiding bbl-niveau IV 4 jaar
Associate Degree Niveau V 2 jaar
HBO Niveau V 4 jaar
WO Niveau VI 4 jaar

Let op: deze regeling kent een subsidieplafond. De inschrijvingsmogelijkheden stoppen eerder indien dit maximum budget is bereikt.

Toepassing
Deze subsidieregeling is van toepassing op werkgevers in de Metalektro.

Voorwaarden
  • Aanmelden gedurende de studieperiode dan wel uiterlijk binnen 6 maanden na aanvangsdatum van het aan te vragen studiejaar.
  • Er dient een bewijs van inschrijving te zijn (deze kan middels een steekproef via Mijn A+O worden opgevraagd).
  • Er dient een (leer-)arbeidsovereenkomst te zijn (deze kan middels een steekproef via Mijn A+O worden opgevraagd).
  • Voorlopige vergoeding wordt zesmaandelijks na aanvang van het aangevraagde studiejaar/studiejaren uitgekeerd. Bij meerjarige opleidingen dient er ieder jaar door de werkgever aangegeven te worden of de (leerling-) werknemer zijn opleiding vervolgt. (je ontvangt via Mijn A+O hiervoor een melding)
  • Na afronding vergoedingsperiode/of bij voortijdig uitval dient binnen 6 maanden gedeclareerd te worden met een bewijs van deelname. Definitieve vaststelling en toekenning van de vergoeding na ontvangst van een volledige declaratie.


Verstrekker
AenO Metalektro

Uitgebreide informatie

Reset Terug

Ziet u een fout, gebruik dan aub dit formulier foutmelding om deze aan ons door te geven.
Copyright © 2019 Subsidiescanner.nu
Subsidiescanner.nu wordt samengesteld door Onderzoeksburo DiSK, samen met de Digitale-Sociale-Kaart.nl.
De provincie Brabant was tot juni 2019 de financier van de Subsidiescanner.nu. Dank daarvoor.

Aan de informatie uit Subsidiescanner.nu kunnen geen rechten worden ontleend.
We doen er alles aan om de informatie zoveel mogelijk volledig en up-to-date te houden.