Resultaten van uw scan

Subsidie


Metalektro - Subsidieregeling van Werk naar Werk 1 t/m 10 werknemers
Omschrijving
De stichting A+O Metalektro (arbeidsmarkt + onderwijs Metalektro) biedt medewerkers die het metalektrobedrijf om welke reden dan ook verlaten ondersteuning bij het vinden van ander werk binnen of buiten de sector. Doel van het aanbod is het voorkomen van werkloosheid en het behoud van werknemers op de (technische) arbeidsmarkt.
Per medewerker vergoedt A+O 90% van het Van-Werk-Naar-Werk-traject (VWNW) tot een maximum van € 5.000,-. Dit bedrag kan worden besteed aan begeleiding en/of scholing. Er kan worden gekozen voor zowel door A+O geselecteerde aanbieders als voor een zelf gekozen aanbieder. Wanneer wordt gekozen voor een door A+O geselecteerde aanbieder, zal deze 90% van de kosten direct bij A+O declareren en 10% bij de werkgever. Bij een zelf gekozen aanbieder dient de werkgever eerst de kosten zelf te betalen en daarna de declaratie bij A+O in te dienen.

Toepassing
Deze subsidieregeling is van toepassing op werkgevers in de Metalektro.

Voorwaarden
  • Per werkgever geldt een maximum van 10 aanvragen voor deze cao-periode tot en met 30 juni 2021.
  • De aangemelde werknemer(s) moet(en) ten tijde van de aanvraag van het VWNW-project in dienst zijn bij het metalektrobedrijf (niet op detacherings- of uitzendbasis) of zijn daar korter dan 3 maanden uit dienst. Dit kan door A+O gecontroleerd worden, bijvoorbeeld door het opvragen van een loonstrook of ander bewijs waarmee het dienstverband ten tijde van uitvoering kan worden aangetoond. Als de werkgever bij controle de gevraagde documenten niet kan overleggen, behoudt A+O Metalektro zich het recht voor om de goedkeuring voor deze aanvraag in te trekken en de gemaakte kosten bij u in rekening te brengen.
  • Het VWNW-traject voor de betreffende werknemer start met een intakegesprek met de gekozen uitvoerder.
  • De intake vindt plaats binnen 3 maanden na goedkeuring van de aanvraag.
  • De VWNW-trajecten (scholing en begeleiding) worden uitgevoerd binnen 12 maanden na intake.
  • De beoordeling van de aanvragen voor deze regeling vindt plaats op volgorde van binnenkomst. Budgetuitputting kan reden zijn voor afwijzing van de aanvraag.
  • Voor werknemers die deelnemen aan een VWNW-traject kan, voor de binnen deze regeling aangevraagde activiteit(en), geen gebruik gemaakt worden van andere externe subsidieregelingen en/of andere regelingen en vergoedingen van A+O.


Verstrekker
AenO Metalektro

Uitgebreide informatie

Reset Terug

Ziet u een fout, gebruik dan aub dit formulier foutmelding om deze aan ons door te geven.
Copyright © 2019 Subsidiescanner.nu
Subsidiescanner.nu wordt samengesteld door Onderzoeksburo DiSK, samen met de Digitale-Sociale-Kaart.nl.
De provincie Brabant was tot juni 2019 de financier van de Subsidiescanner.nu. Dank daarvoor.

Aan de informatie uit Subsidiescanner.nu kunnen geen rechten worden ontleend.
We doen er alles aan om de informatie zoveel mogelijk volledig en up-to-date te houden.