Resultaten van uw scan

Subsidie


Metalektro – Subsidieregeling inwerken zij-instromers
Omschrijving
De stichting A+O Metalektro (arbeidsmarkt + onderwijs metalektro) biedt werkgevers een vergoeding als tegemoetkoming in de kosten voor de functiegerichte training/opleiding én begeleiding van zij-instromers.
Het kan hierbij gaan om de kosten voor zowel een intern als extern opleidings- en begeleidingstraject of een combinatie van beiden. De vergoeding bedraagt maximaal € 3.000 per werknemer.

Let op: Voor deze regeling is een budget beschikbaar van maximaal € 1.200.000,-. De inschrijving sluit wanneer dit maximumbudget is bereikt.


Toepassing
Deze subsidieregeling is van toepassing op werkgevers in de sector Metalektro.

Voorwaarden
 • De declaratie wordt in behandeling genomen wanneer de nieuwe medewerker:
  o een arbeidsovereenkomst heeft bij de werkgever voor minimaal 6 maanden (inclusief proeftijd)
  niet werkzaam was in de Metalektro, en/of
 • werkloos was, en/of
 • bijstandsgerechtigd was, of
 • niet uitkeringsgerechtigd was (‘Nugger’), of
 • werkloos is en een verblijfsstatus heeft (statushouder), of
 • een voortijdig schoolverlater (VSV) is zonder startkwalificatie (opleidingsniveau op mbo niveau 1/Entree of lager), of
een WIA/WAJONG uitkering ontving.
 • Het aantal zij-instromers waarvoor een vergoeding beschikbaar wordt gesteld is mede afhankelijk van de omvang van het bedrijf.
 • Per medewerker kun één vergoeding worden aangevraagd.
 • De functiegerichte training/opleiding start binnen 3 maanden na start dienstverband. Hierbij mag het niet gaan om een erkende crebo- of croho opleiding: hiervoor biedt A+O andere vergoedingen aan.
 • Selectie en intake valt buiten de vergoeding.
 • Werknemers waarvoor deze vergoeding wordt toegekend, kunnen voor de gedeclareerde activiteiten geen gebruik maken van andere regelingen/vergoedingen van A+O.
 • De werkgever betaalt de externe kosten en declareert deze – tot uiterlijk het maximale vergoedingsbedrag – bij A+O.

  Verstrekker
  AenO Metalektro

 • Uitgebreide informatie

  Reset Terug

  Ziet u een fout, gebruik dan aub dit formulier foutmelding om deze aan ons door te geven.
  Copyright © 2019 Subsidiescanner.nu
  Subsidiescanner.nu wordt samengesteld door Onderzoeksburo DiSK, samen met de Digitale-Sociale-Kaart.nl.
  De provincie Brabant was tot juni 2019 de financier van de Subsidiescanner.nu. Dank daarvoor.

  Aan de informatie uit Subsidiescanner.nu kunnen geen rechten worden ontleend.
  We doen er alles aan om de informatie zoveel mogelijk volledig en up-to-date te houden.