De subsidiescanner

Vul onderstaande vragen in om een scan te maken.

Er zijn mogelijk 124 regelingen

TOEKOMSTIG WERKNEMER
Leeftijd
 Regio
Woongemeente
Doelgroep
 Werkinteresse in branche
 Arbeidsbeperking
Duur Werkloosheid

TOEKOMSTIG ARBEIDSAANBOD
 Soort (arbeids-) overeenkomst
 Contractduur
 Contractomvang

De door u ingevoerde gegevens om een scan te maken worden niet opgeslagen.

Ongedaan maken   Reset
 
Opnemen in Resultaat scan
Agrarisch - Glastuinbouw - Seniorenregeling
Agrarisch - Werken aan morgen 2.0
Agrarisch en groen - Cursusgroepen
Agrarisch en groen - Overbruggingsfonds onwerkbaar weer
Agrarisch en groen - Subsidieregeling BBL-opleidingen
Begeleidingsvoucher
Belastingdienst - Jeugd-LIV (Tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon)
Belastingdienst - Lage-inkomensvoordeel (LIV)
Belastingdienst - Loonkostenvoordeel (LKV) arbeidsgehandicapte werknemer
Belastingdienst - Loonkostenvoordeel (LKV) doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden
Belastingdienst - Loonkostenvoordeel (LKV) oudere werknemer
Belastingdienst - Loonkostenvoordeel herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer
Belastingdienst - Regeling extraterritoriale kosten voor ingekomen werknemers (30%-regeling)
Belastingdienst – Regeling extraterritoriale kosten voor uitgezonden werknemers (30%-regeling)
Besloten busvervoer - Gastvrijheidstraining
Besloten busvervoer - Subsidie Code 95
Besloten busvervoer - Subsidie Functie gerelateerde opleidingen
Besloten busvervoer - Subsidieregeling Voltijdopleiding tot touringcar chauffeur
Bouw en infra - Leermeestercursus
Bouw en infra - Overgangsregeling individueel budget
Carrosseriebedrijf - EVC subsidie
Carrosseriebedrijf - Opleidingssubsidie
De Leerrekening
Europese subsidie - ESF Sociale Innovatie en Transnationale Samenwerking
Europese subsidie - Your first EURES job
Gemeente - Detacheringsbaan
Gemeente - Jobcoaching
Gemeente - Loonkostensubsidie
Gemeente - Meesterbeurs
Gemeente - Nazorg
Gemeente - No-risk polis
Gemeente - Overige vergoedingen
Gemeente - Proefplaatsing
Gemeente - Scholing
Gemeente - Startersbeurs
Gemeente - Vervoersvoorziening
Gemeente - Werkplekaanpassing
Gemeentelijke Overheid - Impulsregeling
Gemeentelijke Overheid - Innovatieve projecten regeling
Grafimedia - Subsidie printmedia opleidingen
Groothandel – Opleidingssubsidie GF Groothandelsfonds
Installatietechniek - BPV voor MIT en duaal HBO
Installatietechniek - EVC regeling
Installatietechniek - Ontwikkelings Stimulerings Regeling (OSR)
Metaalbewerking - Jobstart
Metaalbewerking - Ontwikkelbudget OOM
Metaalbewerking - Persoonlijke Trainingstoelage
Metaalbewerking - Vergoeding ervaringscertificaat (EVC) OOM
Metalektro - Ontwikkelen hr-professional
Metalektro - Ontwikkelen praktijkopleider
Metalektro - Stagevergoeding
Metalektro - Subsidieregeling van Werk naar Werk 1 t/m 10 werknemers
Metalektro - Training functionerings- en beoordelingsgesprekken
Metalektro - Vergoeding leerplekken HBO duaal
Metalektro – Financieringsreglement opleiden van leerlingen en werknemers 2019-2021
Metalektro – Hybride techniekopleider
Metalektro – Individuele ontwikkelvouchers
Metalektro – Ontwikkelen digitale vaardigheden
Metalektro – Persoonlijk opleidingsbudget (POB)
Metalektro – Strategisch leren en ontwikkelen
Metalektro – Subsidieregeling inwerken zij-instromers
Metalektro – Subsidieregeling Ontwikkel Jezelf!
Metalektro – Subsidieregeling vergroten zij-instroom en BBL-instroom
Meubelindustrie - CNV dienstverlening geldzorgen
Meubelindustrie - Competentiemeter
Meubelindustrie - Diplomavergoeding BBL 4 en Hbo-opleidingen
Meubelindustrie - ECM Academy
Meubelindustrie - ECM Academy Online
Meubelindustrie - EVC traject
Meubelindustrie - Hbo-Ad Technische Bedrijfskunde Subsidieregeling
Meubelindustrie - Praktijkopleider
Meubelindustrie - Scan duurzame inzetbaarheid
Meubelindustrie - Scholingssubsidie
Meubelindustrie - Vereveningsbijdrage BBL niveau 3
Meubelindustrie - Werkvermogensmonitor
Mobiliteitsbranche - Bijscholing voor leermeesters
Mobiliteitsbranche - EVC-traject
Mobiliteitsbranche - Leermeesteropleiding
Mobiliteitsbranche - Subsidie Regionale Praktijktraining (RPT)
Onderwijs - Cultuureducatie vmbo, praktijkonderwijs en vso
Onderwijs - Erkenning bekwaamheid voortgezet onderwijs
Onderwijs - Regeling subsidie korte scholingstrajecten voortgezet onderwijs
Onderwijs - Schoolleiderstegemoetkoming
Onderwijs - Subsidie Lerend Werken primair onderwijs
Onderwijs - Subsidieregeling opleiding cultuurbegeleider primair of speciaal onderwijs
Rijksoverheid - Subsidieregeling Praktijkleren
Rijksoverheid - Tel mee met Taal 2019
Scheepvaart - Studiekostenvergoeding
Schoonmaak- en Glazenwassersbranche - Bijdrage in de opleidingskosten
Slagersbedrijf - Opleidingssubsidie BBL
Slagersbedrijf - Opleidingssubsidie cursussen
Slagersbedrijf - Subsidie EVC-traject
Taxibranche - Vitaliteitsprogramma ‘Fit op de rit’
Taxibranche - Werkvermogensmonitor
Textielgroothandel - Scholingssubsidie
Timmerindustrie - EVC regeling
Timmerindustrie - SSWT Subsidie
Transport & Logistiek - Subsidie Veiligheid
Transport & Logistiek - Subsidie voor branchekwalificerende scholing
Transport & Logistiek - Subsidie voor Praktijkdagen Code 95
Uitzendbranche - EVC-Ervaringscertificaat
Uitzendbranche - Scholingsvouchers
UWV - Internationaal handelsverkeer
UWV - Loondispensatie Wajong
UWV - Meeneembare werkvoorzieningen
UWV - No-riskpolis
UWV - Proefplaatsing
UWV - Subsidie interne Jobcoaching
UWV - Tolkvoorzieningen
UWV - Vergoeding voorzieningen werkgever
Vlakglasbranche - Opleidingssubsidie
Vleessector - Employability
Vleessector - Opleidingssubsidie BBL 1 en 2
Vleessector - Overige Opleidingssubsidies
Vleessector - Subsidie leerwerkplekken
Vleessector - Subsidies ten behoeve van projecten
Vleessector - Vergoeding Erkenning Verworven Competenties (EVC)
Vleessector - Verletkostenvergoeding
Ziekenhuizen - Subsidieregeling arbeidsverhoudingen
Ziekenhuizen - Subsidieregeling gezond en veilig werken
Zorg - Beschikbaarheidbijdrage (Medische) Vervolgopleidingen
Zorg - Stagefonds Zorg
Zorg - Subsidieregeling kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg
Zorg&Welzijn - SectorplanPlus

Toon regelingen   Resultaat scan
Copyright © 2019 Subsidiescanner.nu
Subsidiescanner.nu wordt samengesteld door Onderzoeksburo DiSK, samen met de Digitale-Sociale-Kaart.nl.
De provincie Brabant was tot juni 2019 de financier van de Subsidiescanner.nu. Dank daarvoor.

Aan de informatie uit Subsidiescanner.nu kunnen geen rechten worden ontleend.
We doen er alles aan om de informatie zoveel mogelijk volledig en up-to-date te houden.